Velký výběr deseti sestav pro náročné podle PPHIFI, část 1

    Velké srovnání námi vybraných kombinací základních sestav jsme na stránky vkládali před více než rokem. Zařazujeme ho po menších úpravách na první místo aktualit neboť jde o nejčtenější článek našeho e-shopu. Navíc připravujeme i druhou část článku, která bude hotova ještě před Vánoci :) Na správně zvolených značkách  totiž závisí opravdu hodně. 

    V říjnu tohoto roku (2016) se nám stalo, že jsme na zkoušku připojili reproduktory jedné značky v ceně 130 000,- Kč s referenčním zesilovačem druhé značky za bezmála 1 000 000,- Kč a výsledný zvuk byl na úrovni sestavy za maximálně 100 000,- Kč! Kvalita zvuku naprosto nedostačující. Oba výrobky jsou přitom špičkové kvality a ve své ceně jedny z nejlepších. Problémem je, že si tyto dvě značky prostě spolu "nesedly". Rozhodně není tedy jistotou, že nakoupíte co nejdražší sestavu reproduktory - zesilovač - kabel a automaticky můžete očekávat excelentní zvuk. Může se to zdát pomalu alchimisticky, ale záleži i na takové věci jako je křížení silového kabelu se signálovým - v některých případěch jsou to jasně slyšitelné rozdíly. K tomu připočtěme nejčastější chybu při výběru sestavy, a to pořízení zesilovače klidně i 3krát levnějšího než reproduktory, které takto nevyužijí ani 30% svého potenciálu. Vybírání sestav je tedy pro začátečníka náročné a proto jsme se rozhodli napsat tento článek pro ulehčení výběru zákazníka. Vybrali jsme 10 sestav v různých cenových kategorií, které by vzhledem k ceně měly přinést maximální zvukový zážitek. V první části článku se ale nejdříve zaměříme na teoretické srovnání sudých a lichých harmonických v hudbě, které s touto problematikou přímo souvisí.
worldpp_1_main.jpg

Teorie sudých a lichých vyšších harmonických v hudbě

   Harmonie, která je patrná v nenarušené přírodě je v životě člověka metou které chce dosáhnout ve všech oblastech svého života, který je dnes od přírody tak odtržen. Místo slova harmonie bychom mohli použít třeba výrazu rovnováha nebo vyváženost. Například den - noc, teplo - zima, deštivo - sucho.Ne všude na zemi jsou tyto věci v rovnováze a přináší tak svým obyvatelům snadné, nebo obtížné životní podmínky. Z úkazů v přírodě bezpochyby čerpali i mnozí umělci a řemeslní tvůrci - hudební skladatele a výrobce hudebních nástrojů nevyjímaje.Houslaři, zvonaři - tvůrci kytar nebo bubnů - ti všichni se učili ze zvuků v přírodě a to jak harmonických, tak disharmonických.

  Disharmonické tóny byly v hudebním průmyslu poučením, čemu se vyhnout na rozdíl od harmonických tónů které se staly mimořádně žádaným artiklem.Stejně jako den - noc,zima - teplo a voda - sucho mají spousty podob – příjemných i nepříjemných i harmonické tóny musí ve svém výsledku produkovat vyváženost takzvaných vyšších harmonických. Přiznejme si, že i v hudbě, kterou posloucháme, nacházíme někdy nepříjemné pasáže které, když jsou dobře vyváženy s těmi moc příjemnými, tvoří skvělý celek. Jak říkáme – musíme přetrpět určitou část skladby, abychom byli odměněni jinou "líbivější" pasáží.

  Takovou harmonickou rovnováhu můžeme pozorovat i u dobře fungujícího symfonického tělesa. Obsazení hudebních nástrojů produkujících tu rozmanitost vyšších harmonických – sudých a lichých. - o tom je naše pojednání. Syntetický zvuk té základní (nosné) harmonické křivky, který produkuje například tónový generátor je obohacen o vyšší harmonické, které tvoří barvu zvuku. Až tyto vyšší harmonické sdělují našemu sluchu, zda posloucháme housle nebo kytaru a přivádí nás tak vlastně do světa hudby. A tyto vyšší harmonické tóny jsou také určujícím činitelem, který na nás působí příjemně a také nepříjemně.Když dirigent nebo skladatel uvažuje o celkovém zvuku svého hudebního tělesa, měl by rozhodně vzít do úvahy vyváženost nástrojů produkujících tyto dva rozdílné a na člověka absolutně jinak působící vyšší harmonické aspekty.Kovový zvuk příčné flétny produkující stejnou notu, jako dřevěná zobcová flétna s výrazně jinou barvou. Zvuk činelu v kontrastu s přechodovým bubnem.


"Nejčastější chybou při výběru sestavy je pořízení zesilovače klidně i třikrát levnějšího než reproduktory, které takto nevyužijí ani 30% svého potenciálu. Ideální poměr je 1:2 , 1:3, i 1:4 (index ceny reproduktoru vs zesilovače)"


  Dechová sekce v kontrastu s rockovým nebo popovým základem. Tady se už ale dostáváme do oblasti elektronického zesílení a zabarvení zvuku, který je tak dobrý, jak kvalitní je aparatura a především člověk, který ji obsluhuje. Dobrý zvukař by měl vědět o lichých a sudých vyšších harmonických tónech a snažit se o rovnováhu.Když ale na koncertu rockové kapely zjistíte, že basa produkuje více lichých, než sudých vyšších harmonických tónů, rovnováha končí a výsledná bolest hlavy se dostaví. To nemluvím o ladění, nesmyslné hlasitosti a zkreslení. Mluvím jen o tom, že zvukař už neslyší téměř nic a řídí se jen otřesy a duněním podlahy. V tomto místě bych uvedl, že poslouchám rock i metal a rád poslouchám hlasitě. Vyvážený hlasitý poslech působí na organismus člověka rozhodně lépe, než středně hlasitý projev tranzistorového přijímače, který produkuje převážně vyšší liché harmonické tóny.Problematika, kterou se tady zabývám, je samozřejmě především záležitostí hudby která vyzařuje z reproduktorů a to jak na koncertu, tak při domácím poslechu hudebních nahrávek.

snapsax.jpg

  Hudební zážitek z koncertu symfonického tělesa kde si výsledný zvuk hlídá dirigent v součinnosti s kvalitou akustického prostoru, je vždy když jsou tyto dva aspekty splněny mimořádným hudebním prožitkem hudebníků i posluchačů.Přenést tyto audiovizuální perly do domácích podmínek je oříškem, který se snaží již více než sto let naplnit konstruktéři, zvukoví mistři a milovníci hudby.Návštěva koncertu s produkcí akustických nástrojů bez zvukové techniky, nebo vyloženě závislé na aparatuře jsou dva naprosto odlišné zážitky a rozhodně tady nechci upřednostnit jeden před druhým. Vždy by ale mělo jít o hudbu v její plné síle.Tak bychom si to přáli i v domácích podmínkách při poslechu svých oblíbených autorů.V prvním případě je zodpovědnost za zvuk v uších a rukách dirigenta – pravděpodobně skvělého muzikanta – v druhém případě je tou zodpovědnou osobou zvukař, který skvělým muzikantem být vždy nemusí.Jak už jsem zmínil, to jsou aspekty důležité při naší návštěvě živého koncertu. Jak je to ale při poslechu doma? 

  Při reprodukci v našich domácnostech přichází aspekty další. Prvním je samotná nahrávka, její věrnost, čistota, vyváženost vyšších sudých a lichých harmonických tónů, frekvenční rozsah a hlavně dynamika.Vše je také bezesporu závislé na záznamu samotném, jeho digitalizaci a masteringu, záznamových materiálech a počítačových programech.Pokud se nám dostane do rukou nahrávka srovnatelná s tím, co jsme slyšeli na koncertu, pak máme v rukou poklad, který bychom si měli hýčkat. Málo kdo ale pozná zlato od pozlátka a tak zjištění o vlastnictví tohoto pokladu nám sdělí jen stejně kvalitní přehrávací zařízení, jako bylo to nahrávací. Pokud má obraz milión odstínů barev, potom jeho reprodukce nemůže mít jen sto tisíc barev. Komprimované nahrávky tedy jistě originální zážitek k nám domů nepřinesou. Naše pojednání jistě nemůže minout také jedna z nejdůležitějších podmínek kvalitního poslechu a tou je akustika. Pokud Vám prodejce audio komponentů a reproduktorů řekne, že jeho produkty jsou tak dobré, že zahrají i v místnosti bez akustických úprav tak mu nevěřte. Je to přesně naopak.

  Čím jsou audio produkty kvalitnější, tím větší je potřeba se touto problematikou zabývat.Pokud nám architekt nebo partnerka (partner) nezohlední tento požadavek na akustický prostor, nemá cenu utrácet horentní sumy za audio řetězec. Akustiku všeobecně rozdělujeme na stavební a prostorovou. Obojí je důležité ale zatímco stavební akustika je zohledňována maximálním způsobem (akustické izolace, okna s trojskly, fasády) s prostorovou akustikou se dělá velmi málo – spíše se jde proti všem zásadám a zohledňuje se design a tím jen naše oči na úkor našich uši. Tento orgán je potom vystaven akustickému smogu a trpí, a to ani nemusíme poslouchat hudbu, stačí komunikovat a překřikovat se v nesrozumitelném dialogu. Rozhodli jste se tedy, že si domů pořídíte audio sestavu, která Vám bude dlouhá léta přinášet radost? Pojednání o lichých a sudých harmonických bychom tady mohli parafrázovat na harmonii samotné sestavy.Pokud v kapele, nebo orchestru jediný člen hraje falešně, nebo nerytmicky je tím diskvalifikován celý soubor. A tak můžete mít sestavu komponentů a reproduktorů poskládanou ze samých zvučných jmen renomovaných značek a výsledný zvuk nemusí být zrovna nejlepší, nebo může být dokonce diskvalifikační. Jak k tomu může dojít?


Výběrových 10 základních konfigurací podle Pphifi studia

  Aspektů a příčin zklamání ve zvukovém výsledku je mnoho a audiofilové na celém světě dělají až neuvěřitelné opatření a postupy aby se nakonec mohli rozhodnout pro další „vylepšení“.
V našem pojednání o harmonii bych uvedl ty základní:

1. Správný výběr reproduktorů a zesilovače (včetně kabelů).
2. Pečlivý výběr zvukových nahrávek a volba zdroje hudby (CD, Vinyl, digitální úložiště)
3. Poslechový prostor a jeho akustika. (stavební a prostorová akustika).
4. Eliminace rušivých vlivů elektrického rozvodu. (filtry, správné jistící a ochranné prvky)
5. Uložení a rozmístění komponentů a reproduktorů. (stolky, hroty, podložky)

  V minulých letech jsme na stránkách pphifi uváděli rubriku s názvem „Jak to spolu hraje?“ kde jsme se věnovali právě tomu prvnímu bodu - základním konfiguracím stereofonního poslechu a to v různých cenových relacích. Mnozí z návštěvníků našich stránek se na nás obrací s prosbou o obnovení této pomůcky pro výběr audio sestav a tak vznikl tento nový článek, kde budeme postupně přidávat naše doporučení.


Pojmem základní konfigurace se rozumí:

"ZESILOVAČ – REPRODUKTOROVÝ KABEL – REPROSOUSTAVY"


Připojených zdrojů hudby dnes může být spousta variant v analogové i digitální podobě. Předpokladem pro zodpovězení otázky jak to spolu hraje je skutečnost, že na začátku řetězce je kvalitní přehrávač nebo gramofon a hlavně kvalitní hudební nosič v podobě CD, LP nebo DSD /FLAC souborů v datovém úložišti. Touto problematikou se ale budeme zabývat v samostatné kapitole 2.


[1] Stereofonní základní konfigurace kolem 100 000 Kč

Integrovaný zesilovač ARCAM A39 49 990 Kč

 arcamsmall.jpgkef300small.jpg

Reproduktorový kabel 2 x 2,5 m NEYTON BLACK LINE LS 15 290 Kč
Reproduktorové soustavy KEF R300 37 980 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 103 260 Kč

  Arcam a KEF jsou opravdu zvukovými partnery a nelze si nepovšimnout, že se na veletrzích většinou společně prezentují. V této konfiguraci je základním produktem integrovaný zesilovač třídy „G“ Arcam A39 s dostatečnou výkonovou rezervou. Nezaměnitelný zvuk v třídě „A“ s pověstnou mikro-dynamikou si můžete vychutnat až do výkonu 2 x 20W a nad tento limit se přístroj přepne do výkonu až 2 x 120 W při impedanční zátěži 8Ω. Kabel NEYTON do konfigurace určitě patří a v případě povýšení na Bamberk od stejného výrobce je znatelně povýšen i celkový zvuk.

  Třípásmová regálová reprosoustava KEF R300 je určitě znamenitým řešením pro místnosti do 25 m2 plochy, kdy pokryje požadavky hlavně na basové frekvence a plně užít si tak můžeme rockovou i vážnou hudbu. Koaxiální reproduktor Uni-Q je charakteristickým zvukovým i designovým prvkem na který se snadno získá poslechový návyk. V případě většího poslechového prostoru dosáhneme stejných výsledků se sloupovými reproduktory KEF R700 (recenze), popřípadě R900. V žádné z těchto variant nebude Arcam A39 slabým partnerem a vše s dostatečnou dynamickou rezervou pokryje.

  Ozvučení větších prostor nám ale v těchto konfiguracích navýší i cenový rozpočet. Zvuk této základní konfigurace je v případě kvalitního zdroje signálu detailní, dynamický, vzdušný a velmi příjemný a to při vyšších i nižších hladinách hlasitosti. Mikrodynamika při poslechu v nočních hodinách nic netají a vše se odehrává způsobem, který nás baví. Nepotřebujeme scénu zesilovat, prostě si to užíváme. Pokud tedy hodláte utratit za základní konfiguraci částku kolem 100 000 Kč, určitě si tuto sestavu poslechněte. V pphifi je občas prezentována s rozehraným párem KEF R300.

Charakter zvuku s vyšší sudou harmonickou


[2] Stereofonní základní konfigurace kolem 200 000 Kč

Integrovaný zesilovačLuxman L- 505uX 109 300 Kč
Reproduktorový kabel 2 x 3 m Rapport YPB 621 4 760 Kč
Reproduktorové soustavy Usher Mini One Diamond 85 560 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 199 620 Kč

sestava_2.jpgMini-One-diamond_Walnut_small.jpg

  Japonská značka Luxman a taiwanský výrobce Usher to možná ani nezamýšleli, ale jejich produkty si spolu zvukově sedí jako by výsledek koordinoval jediný konstruktér s jasnou představou, jak to má hrát. V našem studiu jsme produkty těchto dvou značek zkoušeli na mnoha modelech v rozlišných konfiguracích a výsledek byl vždy zajímavější než cokoli od konkurenčních výrobků. Usher své reproduktorové skříně uvnitř propojuje kabely amerického výrobce Rapport a zodpovězení otázky proč tak levný kabel do této sestavy je tak zodpovězen.

  Poměrně dražší kabel by sestavu sice pocitově povýšil do jiné kategorie ale se stejným, možná horším zvukovým výsledkem. Po připojení kvalitního zvukového zdroje tato základní konfigurace vykazuje v poměru výkon/cena neuvěřitelné zvukové vlastnosti v podobě transparentnosti, prostoru s předo-zadním vnímáním, bez náznaku limitace a plnou dynamickou úrovní. Frekvenční průběh je na dvoupásmový sloup s množstvím basové energie, která uspokojí i rockového posluchače. Diamantový DMD měnič Usher je určitě v první trojce nejlepších výškových měničů a vlastní vývoj a výrob  všech měničů značky je díky tomu zvukově nezaměnitelná. S citlivostí 87dB nemá Luxman L-505Ux sebemenší problém s vybuzeným i mikro dynamickým projevem.

  Velmi příjemný zvukový obraz je možné zachytit již v menších poslechových místnostech kolem 15m2 do maximální hodnoty podlahové plochy 30m2. Částku 200 000 Kč lze utratit i za jiné sestavy ale než se rozhodnete, poslechněte si i námi doporučenou základní konfiguraci Luxman, Rapport, Usher. Můžete tak učinit v našem studiu po dohodě s rozehraným párem Mini One Diamond.

Charakter zvuku s vyšší sudou harmonickou 


[3] Stereofonní základní konfigurace kolem 200 000 Kč


Předzesilovač Cambridge Audio Azur 851E 43 990 Kč
Koncový zesilovač Cambridge Audio Azur 851W 59 990 Kč
XLR symetrické propojení Cambridge Audio 900 Série 1m 2 990 Kč
Reproduktorový kabel 2 x 2,5 m Acrolink 7N-S1010 Mk III 9 500 Kč
Reproduktorové soustavy Sonus Faber Venere 2.5 69 990 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 186 460 Kč

ca.jpgca2.jpgSonus_Venere_2-5_02.jpg

  Dělená koncepce zesilovačů je určitě nejen pro základní konfiguraci přínosem. V případě vrcholového produktu značky Cambridge Audio to platí dvojnásob. Britský výrobce nabízí i možnost využití samotného koncového zesilovače do kterého připojíme například streamer 651N a cena základní konfigurace se nám o 47 000 Kč poníží. Hendicapem ale bude nemožnost připojení analogového zdroje signálu.

  Sestava je určená pro posluchače upřednostňující přesnost, rychlost a razanci dynamického přednesu. O rychlosti zesilovačů CA jsme již na stránkách pphifi psali. Možná si vzpomenete na poznámku, že předbíhají muzikanty. Dokážou velmi přesně zobrazit rychlý sled rytmických a dynamických změn bez jakékoli ztráty věrnosti a čitelnosti zvukové scény. Pro metalové posluchače jedinečné řešení poslechnout si své oblíbené kapely bez slitého rozostřeného zvuku i v případě neuvěřitelně rychlých intervalů.

  Sonus Faber Venere 2.5 (recenze) nejsou vyloženě reprosoustavy určené pro metalovou hudbu ale s komponenty CA tvoří zvukovou výslednici, která přináší do konečného zvuku pohodu a pestrost hudební scény, která může být napříč hudebními žánry.

Charakter zvuku s vyšší lichou harmonickou


[4] Stereofonní základní konfigurace kolem 1 000 000 Kč


Integrovaný zesilovač McIntosh MA 8000 330 000 Kč
Reproduktorový kabel Audioquest Aspen 2x2,5m 59 000 Kč
Reproduktorové soustavySonus Faber Amati Futura 650 000 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 1 039 000 Kč

 XL_MA8000_Front_Tops.jpgaq-sasp8.jpgamatis.jpg

  Základní konfigurace pro náročného audiofila představuje konečné řešení zvuku pro poslech všech hudebních žánrů v interiérech od 25m2 podlahové plochy. Integrovaný zesilovač McIntosh MA 8000 zajišťuje kromě dostatečného výkonu (300W na kanál) i bohatou konektivitu s možností připojení analogových i digitálních zdrojů.

  Špičkový D/A převodník integrovaný v zesilovači zvukově povýší mnohé CD přehrávače připojené optickým, nebo koaxiálním digitálním kabelem. Amati Futura jsou stabilním vrcholovým produktem italského výrobce, který má v nabídce ještě dva vyšší modely cenově ale někde úplně jinde.

  U Amati se dostáváme na top zvukové vlastnosti za ještě příznivou cenu. Reproduktorový kabel Aspen nabízí Audioquest i v provedení Bi-Wire, což mohu jenom doporučit. Zvukově je konfigurace velmi živá a po dostatečném zahoření nám přivádí do našeho domova živé muzikanty. Koncertní zážitek z každé dobré zvukové nahrávky je samozřejmostí ať posloucháme jazz, rock, pop nebo vážnou hudbu.

  Obrovská dynamika při nižší i vyšší hladině hlasitosti krásně vykreslí i metalovou scénu, která bývá jindy slitá a plochá. Pestrost a bohaté detaily nejsou syntetickým, ale analogovým hudebním projevem. Zestárnout u takové sestavy znamená dožít se vysokého věku, protože hudba přináší radost a emoce tolik důležité pro naše zdraví. Melodie se stává příběhem na dlouhé trati plné rytmických zápletek v očekávání dalších kapitol plných napětí i uvolnění.

Charakter zvuku s vyšší sudou harmonickou


[5] Stereofonní základní konfigurace kolem 700 000 Kč


Integrovaný zesilovač T+A PA 3000 HV 350 000 Kč

Reproduktorový kabel Audioquest Oak 2x2,5m 86 000 Kč

Reproduktorové soustavy KEF Reference 3 300 000 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 736 000 Kč

pa3000hvns.jpgTree_Oaks.jpgkef3s.jpg

  Mezi TOP produkty německého časopisu Stereo je integrovaný zesilovač T+A PA 3000 HV jako jediný ze všech testovaných ohodnocen na 100% a to i s absolutním poměrem výkon/cena. Tento precizní a do detailu propracovaný zesilovač s výkonem 500W /4Ω si s referenčním KEF snadno poradí ne jen z hlediska výkonu a dynamiky, ale také zvukovou barevností.

  Reproduktorový kabel Audioquest Oak plní špičkovou úlohu přenést informace v absolutní nezkreslené podobě až na svorky reproduktorů. Nová řada KEF Reference je v poslední době známá spíše jako nedostupné zboží a i pphifi si na poslech počkalo rok od jejich uvedení. Pro případné zájemce je potřeba uvézt, že čekání se rozhodně vyplatí těm, kdo disponují poslechovým prostorem od 30m2 podlahové plochy.

  Do menšího prostoru jsou nevhodné a naše doporučení tam dostávají Reference 1. (odborníky hodnoceny jako nejlepší regálový reproduktor na světě bez ohledu na cenu) Možnost „doladit“ si akustiku basové frekvence umožňují dva bassreflexové otvory s měnitelnými nátrubky pro větší a menší objem basů. V podstatě jsou možnosti maximální, minimální a střední objem. Z výroby jsou instalovány pro hodnotu nejmenšího objemu basů s delšími nátrubky a tady je naše doporučení od 30m2 plochy interiéru. Je tedy zřejmé, že soustavy mohou hrát i v místnostech kolem 70m2 a jejich určení je tedy větší poslechový prostor. Zvukově se začnou projevovat zhruba po 100 hodinách zahořování a po 200 hodinách již hrají dokonale. Jednoduché ale luxusně provedené kabinety jsou osazeny zřejmě nejlepšími koaxiálními měniči na planetě a jejich zvuk je jedinečný a nenapodobitelný.

  V našem studiu už léty prověřené na KEF Blade (recenze), kde jsou rovněž použity. Srovnání s Blade se přímo nabízí a Reference 3 s více jak poloviční cenou se nemají rozhodně za co stydět. Excelentní basová sekce Blade se čtyřmi woofery tu sice není, ale dva 165mm měniče v samostatných oddělených sekcích a separátních bassreflexových systémech je technologicky vysoce kvalitním řešením. Poslech všech žánrů (včetně domácího kina)probíhá v pphifi už nějakou dobu a to, co posloucháme je zvuk hodný superlativů. O Uni-Q měničích toho už bylo na našich stránkách napsáno hodně a ten, kdo jednou tyto reproduktory vlastní, už velmi obtížně bude hledat zvukovou alternativu.

  Čistota, pestrost, přesnost a jemnost přednesu tohoto koaxiálního reproduktoru je nenapodobitelná. V kombinaci s výtečnou basovou sekcí dostáváme v konfiguraci s T+A /Audioquest zvukový obraz hodný mistrů. Poslech takové sestavy Vás prostě baví a těšíte se na každé další setkání. Zavřete oči a ty jedinečné hudebníky, zpěváky a zvukové mistry máte najednou ve svém pokoji. Co více si přát.

Charakter zvuku s vyšší sudou harmonickou


[6] Stereofonní základní konfigurace kolem 1 100 000 Kč


Předzesilovač Luxman C-900u 399 800 Kč

Koncový zesilovač Luxman M-900u 399 800 Kč

XLR symetrické propojení Neyton Nuernberg LS 0,5m 31 000 Kč

Reproduktorový kabel Audioquest Oak, 2x2,5m 86 000 Kč

Reproduktorové soustavy  Usher CP 8571 223 000 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 1 139 600 Kč

c900ubsss.jpgm900unsss.jpgoaks.jpgnuernbergnf2.jpgcp8571.jpg

   Referenční sestava děleného zesilovače Luxman je tím nejlepším produktem, který kdy prošel dveřmi našeho studia. Japonská vlajková loď se ihned po svém uvedení stala středem zájmu audiofilů, kteří si tuto značku zamilovali pro její preciznost, osobitost a mimořádný zvuk. Provedení tohoto výrobku je jednoduše dokonalé a použité elektronické části jedinečné a nezaměnitelné s žádným jiným konkurenčním zesilovačem.

   Tradiční spojenec zvukového partnerství taiwanský Usher je pro Luxman tou nejlepší možnou volbou kterou jsme zatím vyzkoušeli. I mnohem dražší reprosoustavy jiného výrobce nezobrazí zvukovou scénu tak přirozeně a přitom silně emočně. Dynamika projevu této konfigurace je tak neskutečná, že začnete přemýšlet, že pro ni postavíte nový dům, kde nebudete šetřit betonem a ocelí. Náš poslechový prostor musel být rovněž upraven, i když jsme byli přesvědčeni, že bude vyhovovat. Jakékoli rezonanční pole je ihned slyšet a totálně rozhodí basovou složku a samozřejmě i vás.

   Vzdušný, předozadní prostor s vykreslenou dynamikou kdy změny tichých a hlasitých pasáží s dokonale zaostřenou scénou přivádí na scénu muzikanty se kterými by jste se jinak nepotkali. Výběr reproduktorového kabelu byl také oříškem, který rozlouskl až Audioquest Oak, který dodal patřičný objem, jemnost a čitelnost. Vyšší model reprosoustav Usher (BE-10, BE-20) by této konfiguraci určitě prospěl a dotáhl ji k absolutoriu. Přesto i s poměrně levnými Usher CP 8571 k této metě nebylo daleko.

Potřebný poslechový prostor je od 30m2 podlahové plochy.

Charakter zvuku s vyšší sudou harmonickou


[7] Stereofonní základní konfigurace 1 600 000 Kč


Předzesilovač McIntosh C2500 231 000 Kč

XLR symetrické propojení 2x1m McIntosh CBA1M 21 000 Kč

Koncový zesilovač 2x mono McIntosh MC601 462 000 Kč

Reproduktorový kabel Audioquest Oak, 2x2,5m 86 000 Kč

Reproduktorové soustavy KEF Blade 800 000 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 1 600 000 Kč

XL_C2500_Front_Tops.jpgcba1msss.jpg
mc601n1.jpgoaks
kef_bladessss.jpgIMG_1160.jpg

customcolorSmaller.jpg

  Při návštěvě pphifi si rozhodně nenechte ujít poslech této základní konfigurace kterou prezentujeme jako referenční s třemi různými zdroji zvuku, v akusticky upraveném poslechovém prostoru panely Vicoustic a s měřenou akustikou McIntosh MEN 220. Poslech u nás nabízí možnost posouzení zvukové kvality s nastavenou i vypnutou korekcí MEN220.

  Lampový předzesilovač v kombinaci s tranzistorovými koncovými stupni je geniálně vymyšlený systém, který pro vyšší sudé a liché harmonické znamená jejich pečlivou rovnováhu. Vlastnosti lampového v koordinaci s vlastnostmi tranzistorového přednesu znamenjí ve výsledném zvuku skloubení dvou rozlišných technologií s využitím obou jejich předností. Tou je u lampy vyšší sudá harmonická s teplým podáním zvuku a rychlost s razancí tranzistoru. Univerzálnost tu ale určitě neznamená kompromis, nýbrž plnohodnotný zvukový obraz jakékoli hudební scény. Muzikální projev této základní konfigurace absolutním způsobem umocňuje zvuk reproduktorových solitérů KEF Blade (recenze).

  Někteří audiofilové, kteří upřednostňují spíše analytičnost s přesnějším, výraznějším a ostřejším projevem, kdy hudba je za těmito vlastnostmi až druhotná si u této konfigurace moc neposlechnou. Jedná se podle mých zkušeností o jedince, kteří ani nemají mnoho času si něco poslechnout ale spíše hledají zvuk na pár minut. Námi popisovaná sestava je ovšem koncipována na běh dlouhých tratí, kdy zvuk v prvních okamžicích poslechu nijak nedominuje ale postupně nás vtahuje do hudebního díla a dostavuje se chvíle, kterou si prostě užíváme i dlouhé hodiny.
Sestava je určena pro poslechové místnosti od 30m2 podlahové plochy s dobře ošetřeným akustickým prostorem. V případě menšího prostoru je nezbytný McIntosh MEN220.

Charakter zvuku s vyšší sudou harmonickou


[8] Stereofonní základní konfigurace kolem 240 000 Kč


Integrovaný zesilovač Audio Research VSi60 139 990 Kč

Reproduktorový kabel Rapport YPB621 4 760 Kč

Reproduktorové soustavy Sonus Faber Auditor M 94 990 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 239 740 Kč

audioresearch.jpgbig1.jpgauditor_m_1.jpg

 

  Integrovaný lampový zesilovač Audio Research VSi60 zastupuje v této kategorii nejdostupnější produkt jedné z nejstarších amerických značek. Výrobce i u tohoto zesilovače nezapře synonymum ryzího highendu. Výstupní výkon 50W při 8Ω je dostatečný pro většinu regálových reprosoustav v poslechovém prostoru od 20m2 plochy.

  Jelikož lampa je typický prvek v zesilovačích produkujících vyšší sudé harmonické, je zde vhodným partnerem v podobě reproduktorů spíše menší stojanový reproduktor, než velká skříň s velkými basovými měniči. Menší membrány reproduktorů jsou rychlejší a tedy přesnější, což je pro lampové zesilovače všeobecně výhodnější varianta. V případě sloupového reproduktoru bych se rovněž v tomto případě přimlouval k variantě spíše dvou menších basových měničů, než jednoho velkého.

  Sonus Faber Auditor Mje právě takovým partnerem, který má všechny předpoklady v takovém tandemu fungovat. Všeobecně platí, že s lampovým zesilovačem nebudete mít nikdy nedostatek basů. Žádoucí tedy je, aby jich nebylo více, což jsem mezi řádky vysvětlil výše. Nenápadný reproduktorový kabel Rapport YPB621 je dlouholetá stálice na trhu s kabely s minimálně třikrát lepším poměrem kvality k ceně. Velký průřez jeho vodičů lampovým výstupům vyloženě svědčí.

  Tuto základní konfiguraci jsme několikrát přepojovali a zkoušeli různé varianty a po zahořování jsme se rozhodli právě pro Rapport. Zhruba po šedesáti hodinách provozu jsme začali s kritickým poslechem. V tomto případě již hudební žánry nebyly reprodukovány rovnocenně a limity při poslechu rockové, metalové a symfonické hudby se určitě dostavily ale rozhodně ne v takové míře, jak jsme očekávali.Zvukový obraz napříč žánry byl vždy zajímavý a absence sub-basové složky je vždy řešitelná doplněním sestavy o subwoofer.

  Teplota přednesu lampového podání s dostatečnou rychlostí odezvy jsou základní atributy této základní konfigurace. Kvalitní zdroj zvuku potom dokáže velmi emociálně přivézt hudebníky k nám domů v podobě příjemného setkání s podstatou hudebního díla, které je výjimečným zvukem vyjádřeno a obohaceno.

Charakter zvuku s převažující vyšší sudou harmonickou 


[9] Stereofonní základní konfigurace kolem 160 000 Kč


Integrovaný zesilovač Audia Flight Three 54 990 Kč

Reproduktorový kabel Acoustic Revive SPC Reference 2x2,5m 10 500 Kč

Reproduktorové soustavy Cabasse Egea 3 99 990 Kč

Výsledná cena základní konfigurace: 165 480 Kč

afthree.jpgegea3.jpg

  Italský výrobce Audia Flight tvoří produkty pro znalce, kteří hledají kvalitu bez kompromisů za dostupnou cenu. Trojková řada dostala v roce 2015 nový zesilovač Three S, který jsme ještě neměli možnost poslechnout, a věříme, že bude zvukově podobně zajímavý, jako končící model Three, který testujeme.

  Reprosoustavy Cabasse Egea 3 (recenze) se špičkovou technologií koxiální reprodukce díky níž můžeme naslouchat opravdu unikátnímu zvukovému obrazu, který nám "roztržený zvuk" standardního řešení nenabídne. Egea 3 servíruje přednes členitých nahrávek s mimořádnou lehkostí, čistotou a perfektním prokreslením středního pásma bez jakéhokoli náznaku agresivity.

  Součet plochy dvou 170 mm basových měničů ale s kontrolou dvou magnetických obvodů zajišťuje dokonalou a rychlou odezvu basové frekvence, což by s jednou 340 mm membránou kontrolovanou jedním magnetem bylo určitě mnohem problematičtější. Díky tomu je sestava schopna kvalitního přednesu už v místnostech od 20m2 podlahové plochy. Svou úlohu tady hraje i japonský kabel Acoustic Revive SPC Reference, který svou neutralitou nepřispívá k nežádoucímu nárůstu basové frekvence. Pokud hledáte základní konfiguraci kolem 100 000 Kč tak tady určitě stojí za to si připlatit. Výsledný zvuk může konkurovat i sestavám dvakrát dražším.

Charakter zvuku s vyšší sudou harmonickou

  Audia Flight Three S je novinkou nahrazující námi testovaný a dosluhující model. Připlatit je ale potřeba 15 000 Kč.(69 990 Kč) Ještě jsme neposlouchali a předpoklad je plnohodnotná náhrada s vyšším výkonem a novým designem. 


[10] Stereofonní základní konfigurace kolem 400 000 Kč


AV Receiver Marantz SR 7009 49 990 Kč

marantzsss.jpgcabasse-pacific3-sss.jpg

Reproduktorový kabel 2x2,5mm - metráž Eagle Cable Silver Line 2x2,5m 1 100 Kč
Reproduktorové soustavy Cabasse Pacific 3 SA 339 990 Kč

Výsledná cena základní konfigurace:391 080 Kč

  Své pojednání o vyšších harmonických tónech zatím ukončuji na desáté základní konfiguraci, která je zajímavá a oproti předcházejícím návrhům jedinečná. V prvé řadě je to použitím AV Receiveru jako stereofonního zesilovače. V konfiguracích pro domácí kino jsou AV Receivery Marantz významnými hráči, ale stereo je u těchto zařízení vždy trochu kompromisem. V tomto případě ale můžeme hovořit o plnohodnotném stereu s možností rozšíření o špičkové domácí kino s prostorovým zvukem Dolby Atmos a Auro 3.

  Cabasse Pacific 3 SA jsou totiž polo aktivní reprosoustavy se zabudovanými koncovými zesilovači – monobloky. AV Receiver tedy určuje dynamiku a zvukový výsledek pro koaxiální měniče a starost o basové membrány přenechává zabudovaným zesilovačům, v kabinetech reprosoustav.

  K dispozici tak máme dva špičkové aktivní subwoofery s možností nastavení úrovně hlasitosti a s přesnou fází, kterou u separátních subwooferů jen těžko docilujeme. A to je tedy druhá odlišnost této konfigurace. Klasickou metráž špičkového a levného kabelu Eagle Cable Silver Line, je možné volit s průřezem 2x2,5mm, nebo 2x4mm. Celkový zvukový výsledek přitom není kompromisem ani v jednom případě. Pokud budou kabely delší jak 3m tak spíše doporučuji variantu 2x4mm a to i v případě konfigurace pro vícekanálové kino kde délky kabelů dosahují někdy závratných čísel.

  Výsledný zvuk této konfigurace je možné podle velikosti poslechového prostoru dotáhnout ke skutečně výbornému výsledku. Nabízí se poslech se dvěma zapnutými woofery, nebo s jedním levým, nebo pravým. V konkrétní akustice tak můžeme nežádoucí basové frekvence eliminovat, nebo doplňovat a přitom nezabarvit zvuk střední a vysoké oktávy. Při rozšíření na požadavky více kanálového domácího kina o reproduktory Cabasse s koaxiální technologií dosáhneme i mimořádně kvalitní prostorové scény. Naši zákazníci někdy upřednostňují čisté stereo a jindy prostorové domácí kino. Tato sestava nabízí obojí bez kompromisu na jakoukoli zvukovou stopu a právem patří do kategorie stereofonní základní konfigurace a navíc s přidanou hodnotou.

Charakter zvuku s vyšší sudou i lichou harmonickou podle nastavení