Uzemňovač Nordost v PPHiFi!

   Jak nevšedním způsobem zlepšit dynamiku, detajly a celkový dojem z poslechu hudby o 40 - 50%? A navíc pasivním komponentem? Uzemňovač high-endové firmy Nordost míří svými ambicemi k nejvyššímu bodu, kterého lze v upgradování sestavy dosáhnout a na tomto poli nemá konkurenci. 

uzemnovacBBB

Uzemnění zesilovače, monobloku, přehrávače.... i routeru?

  S uzemňovačem Nordost jsme se již seznámili několikrát. Na výstavách v Praze, a dokonce byl krátce i ve studiu v roce 2016. Dnes jsme ho zapojili do řetězce naší referenční sestavy KEF Blade & McIntosh a jen jsme si potvrdili, jak je Nordost nekompromisní. Je třeba si také uvědomit, že se jedná o přístroj, který uzemňuje PASIVNĚ zvolené komponenty a má i ve své konstrukci svou vlastní zem. Speciálním zeleným kabelem (uzemňovací kolík na COAX / RCA / XLR nebo LAN) k němu lze připojit zdrojové komponenty, streamery, i ty nejvýkonější zesilovače a monobloky v případě dělených sestav.

    Zkusili jsme takto uzemnit i náš router, který slouží pro LAN propojení se streamerem Lumin. Rozdíl mezi "uzemněným" a "neuzemněným" routerem byl opět slyšet. Již trochu alchimisticky (a pro nás je to nevysvětlitelné) zní varianta uzemnění motoru gramofonu, v našem případě špičkového AVID Acutus za 400tis Kč. I zde rozdíl slyšitelný je, ovšem ne tak markantní jako u zesilovače a streameru. Co ale vlastně všechno uzemňovač řeší?

Elektrický šum a digitální "smog"

   Vzpomínky na tento problém mají především pamětníci začátků hifi nejen v ČR. Řešil se tehdy velmi slyšitelný šum magnetofonových nahrávek a přístroje, které nebyly vybaveny obvody pro potlačení nežádoucího šumu Dolby NR, nebo MPX filtry by už v té době neobstály. Kazetové magnetofony vybavené systémem v dané kategorii nejúčinnějším dbx, běžně dosahovaly dynamického rozsahu až 110 dB a odstupu signál/šum 92 dB. Určitě velmi slušné parametry, když zvážíme vznik těchto produktů před 40. až 50. lety. Na místě je tedy otázka, zda se i v dnešní, digitální době tento šumový nešvar v hifi a HighEnd audio elektronice vyskytuje.


qkore2


    V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byl analog na vrcholu svých možností a jeho odkaz v podobě LP z této doby (pokud vlastníte neprodávejte) je vrcholem i v dnešní době, kdy se sice k analogu vracíme, ale zatěžujeme jej digitálními technologiemi, které s sebou přinesly mnoho dalších negativních vlivů, projevujících se šumem nahrávek (jitter). Pravdou je, že samotný šum už v téměř dokonalých nahrávkách neuslyšíme, to ale neznamená, že neovlivňuje zvukový výsledek.

    Digitalizace sebou přináší znečistění celkového prostředí signály (digitální smog), které nás dříve nijak nerušily – prostě neexistovaly, nebo se nevyskytovaly v takovém množství. Mobilní komunikace, Bluetooth, nebo Wi-Fi. Takzvané znečistění vzduchu není jen o dýchacích problémech, může mít formu vysokofrekvenčního rušení, šumu a rozptýlených magnetických polí, které vedou ke kontaminaci střídavého vedení, které jako anténa toto rušení nasává. Mnoho elektrického šumu v hifi systémech tak může být způsobeno v oblasti vstupní části AC napájení každého komponentu, který se nedokáže s tak velkým rušením sítě vypořádat.

   Kvalitní síťový filtr je jedna z možností, jak problém odstupu tohoto rušení sítě od samotného signálu oddělit a dále jej do audio řetězce nepustit. Tuto problematiku řeší už dlouhá léta několik výrobců aktivních a pasivních filtrů. V našem studiu jsme již vyzkoušeli řadu z nich, a ve velké většině, pokud zvolíte ten správný filtr (odpovídající příkon pro vaše zařízení), jsou velmi účinné.

Zemnící obvody komponentů

   Kromě šumu, který si vzduchem, nebo kabelem do domácnosti přivedeme, může být zdrojem tohoto problému samotný audio systém – přesněji, zemnící obvody jednotlivých komponentů. Chudá nebo jinak řečeno "nečistá" zem způsobuje více nedostatků ve zvukovém výsledku, než jsme si donedávna mysleli i my ve studiu. Bez efektivního uzemnění se ohrozí celý základ vaší zvukové sestavy - a bohužel většina poslechových místností nemá přístup k dokonalému obvodu, který je připojen k extrémně vodivé zemnící tyči, s minimálním zemnícím přechodovým odporem.


qkore4


    Někteří se snaží si takový uzemňovací okruh vytvořit, ale jak ze zkušeností víme, není to dostatečné a v některých případech je z elektrického rozvodu přivedená zem méně problematická, než samostatně vytvořená. Kombinace obojího zlepší vše, kromě audio parametrů – dvojí zem = anténa.

   Jako jediný výrobce, který si tuto problematiku zemních smyček plně uvědomil a začal účinně řešit, je společnost Nordost. Vytvořil pojmy jako primární a sekundární zem a pomocí speciální technologie tyto země dal do jednoho uzlu. Zem, kterou disponujete na přívodu, přivádí na stejný potenciál země elektronických obvodů uvnitř komponentů. To vše pomocí zemní jednotky QKORE a speciálními zemnícími vodiči, které jsou schopny se na sekundární i primární zem připojit.

Popis uzemňovače QKORE

   QKORE je paralelní uzemňovací zařízení, které poskytuje umělou, "čistou" zem pro hifi audio systémy uvnitř elektroniky (sekundární) a na kovových částech zařízení a zemnících svorkách (primární). Tento jedinečný výrobek kombinuje patentovanou technologii Mono-Filament společnosti Nordost s konstrukčními deskami Low Voltage Attractor (LVAP), konstruovanými s vlastní kovovou slitinou a pasivním elektronickým obvodem, s cílem vymazat rušivý vysokofrekvenční šum a magnetické pole generované napětím k vyrobenému zemnímu bodu, přičemž zůstává čistá reference. Tento pasivní systém je obsažen v mechanicky vyladěném krytu a je vybaven pozlacenými terminály WBT, které snadno spojují jednotlivé komponenty s umělou zemí. Tím, že zajistí vyvážený a velmi "čistý" pozemní bod, vedlejší produkty elektrických rovnováhy mezi napětím a zemí již nejsou přidávány k dalším znečišťujícím látkám, což výrazně zvyšuje výkonnost zvukových obvodů.


qkore7


    Zvukové výsledky nás velmi překvapily. Jelikož se jedná o pasivní modul bez napájení, v průběhu poslechu lze kdykoli tento zemnící blok odpojit a znovu připojit. Rozdíl v čistotě zvukového projevu je velmi zřetelný a pravděpodobnost, že jste tak své audio zařízení hrát ještě neslyšeli je vysoká.

Modely

    QKORE společnosti Nordost je k dispozici ve třech odlišných modelech. QKORE1 je speciálně navržen tak, aby sloužil jako paralelní zemnící bod pro použití s ​​distribučním blokem Nordost, QBASE. Připojením QBASE k jednorázovému terminálu QKORE1 poskytuje efektivní alternativní půdu na primární straně napájecího zdroje.

    QKORE3 je pojmenován pro své tři dostupné přípojné terminály, které lze použít k uzemnění jakéhokoli komponentu ve vašem systému na sekundární straně napájecího zdroje, kde je zvukový obvod.

    Pro uživatele referenčního audio řetězce, kteří mají ve svém systému monobloky, nebo hledají řešení typu all-in-one, nabízí společnost Nordost model QKORE6, který umí umístit všechny prvky vašeho systému zvuku na svých 6 přípojných terminálech. Jedno přípojné místo pro připojení distribučního bloku zásuvkové lišty, dva uzemňovací body pro levý a pravý kanál vašich monobloků a tři uzemňovací terminály pro další zvukové komponenty.

   Jak už jsem zmínil, pro dokončení tohoto komplexního uzemňovacího systému společnost Nordost také navrhla speciální zelený kabel QKORE, který je konstruován tak, aby poskytoval cestu s nejmenším odporem vůči zemi, pro ty nejmenší, vysokofrekvenční a nízkonapěťové potenciály, které mohou ovlivnit výkon vašeho ozvučení. QKORE Wire je mechanicky vyladěný kabel, který využívá patentovanou technologii Micro Mono-Filament společnosti Nordost v kombinaci s extrudovanou izolací FEP a je vyroben z 16 AWG stříbrného optického OFC, pevného jádrového vodiče. Kabel QKORE může být ukončen konektory podle potřeby: vidličky, banánky, XLR (on,ona), BNC, RCA, LAN a další.

 qkore1 qkore5 

* Na obrázku nahoře vpravo je uzemňovací kabel přiveden i do sekundární jednotky routeru přes LAN konektor.

Budoucnost High-Endového upgradu sestavy?

    Systém uzemnění QKORE je nejefektivnější a nejkomplexnější řešení pro uzemnění komponentů spotřební elektroniky. Při představení a prezentacích hifi audio systému jsou výsledky okamžité a dramatické – snížení šumu se projeví zvýšením harmonické přesnosti a jasnosti a zvýší se celková muzikálnost a výkon systému. Každý aspekt uzemňovacího systému společnosti Nordost QKORE je promyšleně navržen a vyroben v USA podle nejvyšších standardů v průmyslu, aby byla zajištěna kvalita výrobků a spokojenost zákazníků.

    V našem studiu máme možnost vyhodnocovat výsledky tohoto jedinečného zařízení v podobě QKORE6, které je spojeno terminálem primární země s pasivní zásuvkovou lištou Nordost QB8. QKORE6 nám dovolí připojit až 8 komponentů a jednu zásuvkovou lištu, popřípadě 7 komponentů a dvě zásuvkové lišty. Svorky 1,2,3 v části GROUND jdou připojit každá vidličkou i banánkem, což nám umožňuje celkem 9 přípojných pozic. Nordost tedy pamatuje v případě QKORE6 i na řešení velkých sestav s mnoha komponenty.


 qkore3  qkore8

   * Na obrázku nahoře vpravo je obsazeno 6 pozic, kdy do dvou terminálů s vidličkami můžeme připojit ještě dvě pozice s banánky a jednu pozici s vidličkou.
** Další pozice zůstávají jen pro jedno propojení na terminál. (horní tři pro napájecí lištu a dva monobloky).
*** Přístroj QKORE není určen pro výměnu ochranného uzemnění v elektrickém rozvodném systému.


Nutný praktický poslech

  U Nordostu jde všechna teorie bokem. Je to firma, která si jde svou vlastní cestou. Vnitřní konstrukce má několik patentů, čísla a naměřené hodnoty jsou zbytečné, výsledky veličin ovlivněné navíc subjektivním dojmem každého člověka v tomto případě nikomu nic neřeknou. Můžeme jen kroutit hlavou, jak je možné, že tento zázrak umí vylepšit hudební výsledek až na takovou úroveň! V průběhu léta do našeho studia po delší době zavítá Dan Březina (který u nás bude mimochodem testovat i naše TRINOV & KEF unikátní domácí kino - s největším počtem reproduktorů v ČR) a později se s námi podělí i o recenzi.

  A co tedy tento přístroj vylepší? Dynamiku, předozadní prostorovost, mikrodynamiku a hlavně !detajly!. Tyto rozdíly lze měřit velmi obtížně, v tomto případě je to zbytečné, a navíc, jak jsme již psali, jedná se o subjektivní hodnocení. A ruku na srdce, tento přístroj by si pravděpodobně stejně nikdo nekoupil jen podle hodnocení recenzentů a naměřených čísel. Cena uzemňovače se pohybuje okolo 70 - 100tis. Kč, podle modelu. Procento vylepšení výsledného zvuku 40 - 50% berte jako náš velmi hrubý osobní odhad s ohledem na naše již nabyté zkušenosti se světem High-Endu.


 Chcete slyšet rozdíly QKORE na vlastní uši? Rezervujte si u nás poslech v otrokovickém PPHiFi studiu:) Zdarma a nezávazně! Mailem či telefonicky (603 581 305). Najdete u nás 6 poslechovek a domácí kino, jediné svého druhu v ČR - jsme jedno z největších a nejstarších HiFi studií - již přes 22 let na trhu.


 mciA

McIntosh MA 252 ve studiu!

bw2019B

Náš Showroom v Praze (4K)! 

lxnewestBB

Nová vlajková loď Luxman

 agostino18B

FOTO - Výstava Mnichov 2018

 ref1ab

KEF Reference 1 ve studiu!

 6kaAA

Šestá poslechovka v PPHiFi!


wallfb