Filtrace a její účinnost

Kvalitní elektrická síť bez rušení je nedosažitelný stav nejen v ČR. Zdrojů rušení stále přibývá a elektrická vedení se chovají jako jedna velká anténa, která dokáže absorbovat rušení téměř všeho. Rušení sítě by se dalo rozdělit na dva základní vlivy. V prvé řadě je to vnitřní vliv samotné sítě, na kterou jsou připojeny různé spotřebiče, které nejsou dostatečně odrušené. V druhé řadě jsou to venkovní vlivy, o kterých se zmiňuji výše, kdy třeba vedení na sloupech je špičkovou anténou.

Obě situace platí nejen pro energii, kterou si domů přivádíme, ale i pro tu uvnitř našeho obydlí plného spotřebičů jako jsou ledničky, pračky, klimatizace a v prostoru našeho interiéru mobilní, internetové a rádiové frekvence. A do takového prostředí pořizujeme drahé audio zařízení, od kterého očekáváme pohodové hudební prožitky plné emocí a vášně. Situace se dá srovnat s očekáváním prožitku jízdy v luxusním automobilu, do kterého jsme načerpali znečistěné palivo. V tomto případě budeme z jízdy stejně nespokojeni, jako z hudebního projevu aparatury, napájené znečistěnou energií.

Stejně jako automobily jsou i naše přístroje různými filtry vybaveny, ale jejich kvalita je poplatná ceně výrobku. Skutečně kvalitní a účinný filtr stojí většinou tolik, jako samotné zařízení, které napájí a jeho integrace by zvyšovala neúměrně jeho cenu. Kvalitním řešením jsou tedy samostatné separované aktivní, nebo pasivní filtry.
Ve studiu pphifi máme s čistotou elektrické energie, kterou odebíráme ze sítě zásadní problém. Vzhledem k lokalitě průmyslových komplexů a dopravní infrastruktury, která nás obklopuje, bychom bez kvalitních filtrů ve svých poslechových místnostech neobstáli. Ze tří fází, které máme k dispozici, jsme pro napájení audio řetězců vybrali tu nejméně rušenou, ale i ta není pro naše potřeby použitelná. Měření rušivých vlivů speciálním analyserem téměř vždy vykazuje maximální hodnoty elektrického smogu.

Naše recenze se bude zabývat filtry, které ve studiu používáme a řešíme s nimi i problémy u svých zákazníků. Srovnáme si pět filtrů třech značek, změříme jejich účinnost a poslechneme si jejich přínos pro audio komponenty.
Zastoupené značky jsou Oehlbach s filtrem XXL POWERSTATION 909, POWERSOCKET 905, IsoTek EVO3 SOLUS, EVO3 SIRIUS a Gigawatt PF2.

111
Na horní fotografii vidíme počáteční stav naměřeného rušení přímo ze zásuvky. Maximální hodnota rušení je 1000 a více.


222
Oehlbach XXL POWERSTATION 909 ve filtrovaných zásuvkách. (4filtrované, 4 bez filtrace). (20 270 Kč s DPH)

333
IsoTek EVO3 SOLUS ve všech šesti zásuvkách. (20 990 Kč s DPH)


444
Gigawatt PF2 si vedl nejlépe ze všech. (27 720 Kč s DPH – cena je včetně kabelu v hodnotě 4 200 Kč s DPH)

555
Oehlbach POWERSOCKET 905 si jako nejlevnější určitě nevedl špatně. (3 265 Kč s DPH)


1010
IsoTek EVO3 SIRIUS je opravdu velmi účinný.


999
Napájení filtračních jednotek zajišťoval kabel Pro-Ject CONNECT IT POWER CABLE 16A v délce 1,5m (4 730 Kč s DPH)

Účinná filtrace je vždy velkým přínosem pro zdrojové komponenty a zařízení, která nemají příliš velký odběr elektrického proudu. Všech pět filtračních jednotek, které jsme posuzovali, dokážou napájet bez problémů audio a video přehrávače, převodníky, předzesilovače, streamery a podobně určené přístroje. Pro integrované zesilovače do 100W výkonu na kanál je možné použít SOLUS a GIGAWATT. Pro výkonnější integrované zesilovače a koncové stupně lze použít jen Oehlbach při zapojení do nefiltrovaných zásuvek. Je to tedy kombinace filtrované a nefiltrované energie, kterou můžeme využít u všech filtrů této kategorie, kterou jsme měřili. Proudové omezení, které testované filtrační jednotky vykazují je totiž na úkor dynamiky a srozumitelnosti poslouchané hudby které se projevuje limitací. Je to podobný problém, jako když zesilovač nestačí napájet hladové reproduktory a ty ho zpětnou vazbou omezují v dynamice a čitelnosti nahrávky. Výkonové zesilovače je určitě nejlépe napájet přímo ze „zdi“, pokud nehodláme zakoupit filtr s mnohem vyšším proudovým zatížením, který je ovšem cenově úplně někde jinde, než námi testovaná zařízení. Pokud je naše audio zařízení pouze doplňkovým mini systémem s malým výkonem, je možné s dobrými výsledky použít všech pět filtrů, které jsme měřili. Platí to i pro PC a další běžná počítačová zařízení. Účinnost, která se projevuje celkovým klidem a pohodou při poslechu a sledování TV je znatelná a při výběru filtru odpovídající kvality v poměru k zařízení které provozujeme je velkým přínosem zvukovým i obrazovým.