Jak odstranit brum? DC filtrem!

  Slyšitelný bzučící zvuk ze zesilovačů je relativně málo častý, o to však více nepříjemný problém. Problém elektrického okruhu, stavu kabeláže, venkovní či vnitřní vytíženosti sítě? Nalezli jsme řešení.


Když je cílem ticho...
   ... samozřejmě ticho neharmonických tónů :)

 I u nás ve studiu se bohužel nevyhneme síťovým problémům. Kousek od studia je nádraží, trolejové vedení, několik restaurací, WiFi, apod. "Síťovou znečištěnost" řeší filtry, jak je to ovšem s nepříjemným zvukem, který audiofilové pojmenovali slovem "brum"? Brum je rušivá složka DC stejnosměrné kontaminace elektrické sítě. Projevem takového neduhu je slyšitelné bručení transformátorů některých komponentů - hlavně zesilovačů. Když potom vnímáte toto rušení i mezi jednotlivými skladbami v místě poslechu, je to problém veliký. Je samozřejmě hodně názorů na to, jak odstranit tento disharmonický zvuk, a mnozí se domnívají, že pomůže oddělovací trafo.


   Z vlastních zkušeností víme, že při řešení tohoto problému je situace u každého jiná a vyžaduje specifický přístup. Pokud je tento problém způsoben DC složkou, bručení se přenese na oddělovací trafo a není jisté, zda se odstraní bručení trafa komponentu. Vše je velmi individuální, co je ale důležité - ŘEŠITELNÉ!


px module trafo3x250w

Obrázek č. 1: Oddělovací trafo 3x250 VA je špičkovým řešením audio napájení firmy Mudra Akustik pro tři jednotlivé přístroje, nebo skupiny s malou spotřebou, pokud ovšem nejste vystaveni DC rušení. Potom je potřeba předřadit vhodný DC filtr. Tedy v žádném případě nemíchat do skupinky např. CD-player a preamp. Ten CD by rušil jeho digitální technikou analogový předzesilovač. Pro výkonové zesilovače jsou pak dělící trafa až do 2,5 kW, na přání i double C.


 DC v nevýhodě

  Celý problém ještě narůstá kolísáním napětí v síti. Pokud tento problém máte, určitě jste zjistili, že bručení není konstantní a někdy dokonce utichne. Elektronika konstruovaná na napětí 220 – 230V tak dává o sobě vědět, že je tato veličina výrazně vyšší, nebo nižší, což se projevuje větším a menším DC rušením. * DC = Direct Current = jednosměrný přímý proud.

  Pokud bydlíte u nádraží, v dopravním uzlu nebo u továrny, je problém kolísání napětí a kontaminace DC příčinou bručení transformátorů v některých komponentech.Toto se týká v první řadě toroidních transformátorů, které mají oproti klasickým sice velké výhody, ale co se týče DC, tak mohou narazit. Hlavně v případě, pokud jsou např. kvůli pořizovacím nákladům nebo velikosti korpusu těsně dimenzované, tedy jen s malou rezervou ve srovnání k jejich impedanční zátěži, která se projeví ihned po zapnutí bez vybuzení hlasitosti.


px module trafo3x250r

Obrázek č. 2: Zadní strana oddělovacího trafa 3x250 VA


  Elektronické filtry jsou na tento problém (jiné problémy řeší spolehlivě) naprosto zbytečná investice, tady pomůže jen klasická fyzika. Finančně nákladný upgrade systému s velmi drahými filtry Vás sice zbaví kontaminace rušení, což je ale téměř vždy střídavá frekvenční složka, která se vytváří po cestě s elektrárny až k vám, kdy na sebe jako anténa nabaluje frekvenční pole vysilačů komunikačních a komerčních firem. Při měření zásuvkového okruhu tak slyšíme kromě šumu i mnohá rádia. K tomuto jsou kvalitní filtry určeny, ale na DC stejnosměrnou složku a našeho úhlavního nepřítele - "brumu" - nestačí.


Mudra Akustik - výsledek 40 let praxe v oboru

  Celá tato problematika je nám již hodně dlouho známá, proto jsme se rozhodli nabízet individuální řešení ve spolupráci s německou firmou Mudra Akustik. Ta kromě standardních produktů nabízí i individuální přístup ke konkrétní problematice. Kromě oddělovacích transformátorů, filtrů a zásuvkových lišt dokáže majitel, konstruktér a výrobce Michael Mudra (nebo chcete-li, tak jeho značka Mudra Akustik) vyrobit i DC filtr, který skutečně funguje.

  Michael Mudra se touto problematikou zabývá skoro 40 let, má mezinárodní zkušenosti (proto produkty s originál zásuvkami do celého světa) a je v high-end branži uznávaným expertem. Pokud dostane Vámi naměřené údaje o stavu elektrického rozvodu (měření provádíme osciloskopem a voltmetrem), dokáže vytvořit účinnou ochranu včetně zamezení DC kontaminace. První testy s účinností již v v našem studiu proběhly, a to na výbornou. DC filtr, který jsme zkoušeli je speciálně vyrobený produkt, a zpětná vazba od nás ještě dozná jeho nepatrné úpravy. Jeho účinnost jsme stanovili na 90% u vybraných komponentů.


6tCsJUyQc

Obrázek č. 3: Dva modely filtrů značky Mudra Akustik


Konec s "brumovou frustrací"

  Náš požadavek je samozřejmě vyšší než 90% a věříme, že další úpravy k tomuto výsledku povedou. Jedná se zatím o 10A prototyp. Jelikož jsou problémy s bručením transformátorů výkonných koncových zesilovačů časté, budeme testovat i výkonnější DC filtry. Abychom toto dosáhli, čeká nás nyní testovat Line Silencer od Mudra Akustik, který by měl v kombinaci s jinými filtry být optimálním řešením s téměř 100% účinností. Silencer jako tlumič na brum. Může to znít neforemmě, koho to ale zajímá pokud bude výsledek stát za to. Je ale potřeba zdůraznit, že každá lokalita má prakticky jiný síťový problém, takže je potřeba odborného a zkušeného poradce od PPHiFi, znalého techniky Mudra Akustik vždy na místě instalace.


Obrázek č. 4, 5, 6
10A DC filtr Mudra Akustik jsme s výborným výsledkem při odstranění bručení transformátorů vyzkoušeli v PPHiFi studiu (zdrojové komponenty, integrované zesilovače). Očekáváme dodání výkonnějšího DC filtru pro řešení tohoto problému u koncových velkých zesilovačů. Design těchto produktů je v rámci prototypů a testování. Počet zásuvek a design je podle individuálních požadavků.


Příběh zasvěcených z horského prostředí

  Extrémní případ, který se řešil na Jižním Slovensku v blízkosti nádražního uzlu. Když uživateli rychle odešla TV a několik elektronických přístrojů, tak se s tím začal se synem zabývat. Ukázalo se, že když jedou vlaky do hor na sever, tak mají v síti 191 Volt. Pokud jedou vlaky z hor nazpátek, tak brzdí a doma v síti bylo naměřeno 263 Volt. O stejnosměrné složce v síti už ani nemluvě.


slovakiatrains


Napětí (elektrické) na venkově

   Podobné neovlivnitelné problémy v elektrickém rozvodu v problematických regionech můžete mít každý. Elektronika konstruovaná na napětí 220 – 230V je i v Česku. Na venkově se dostáváme dokonce až na 250 Voltů.


Podpětí v průmyslových oblastech

   Velkým problémem může být i podpětí, které je většinou v průmyslových zónách. Jak vyplývá s Ohmova zákona - se snížením napětí se zvedá nuceně proud, na což nejsou naše komponenty konstruované. Následky jsou známé a mnohdy velmi trpké. Pojistka v přístroji je propočítaná na možnou poruchu v přístroji a ne na zvýšený proud zvenku důsledkem snížené hodnoty napětí.


Pomůžeme s řešením problému!..

  Drahým řešením je samostatný solární systém, který by se využil pouze pro elektroniku v domě galvanicky oddělen od sítě rozvodných závodů. Mnohem méně nákladné je ale pořízení individuálního DC filtru s oddělovacím trafem vytvořeného přímo na vaše problémy firmou Mudra Akustik.

  Na trhu je v současnosti mnoho velmi kvalitních výrobců filtrů. Jejich produkty jsou ale universálním řešením, které v konkrétním případě může, ale také nemusí přinést očekávaný výsledek. Nám s brumem nepomohl ani Gigawatt za čtvrt milionu Kč. Pokud je problémem DC složka, universální produkty nejsou účinné a tohoto problému vás nezbaví.


.. a chystáme další článek :)

  O dalších krocích k úplnému odstranění nejen bručení transformátorů budeme psát v dalším článku. Mimo jiné se zmíníme o podobném problému s malými spínanými zdroji a nabíječkami, které je nutné zapojovat hned na síťové zásuvky ve zdi, nikdy za filtrem, nebo oddělovacím trafem, protože funkci obou ihned anulují. Velkým zdrojem rušení do sítě je také každá televize, i ta by měla mít v případě potíží svůj filtr nebo své trafo.


Máte také problém s nepříjemným rušivým zvukem komponentů? Vyzkoušejte filtr přímo u nás ve studiu v Otrokovicích (tel. 603 581 305). Řešení je otázkou investice do filtrů Mudra Akustik, kde ceny začínají okolo 15tis Kč. Přejeme krásné svátky! Vaše PPHiFi.


* Na článku se podílel zakladatel firmy PPHiFi studio Petr Procházka starší a náš kolega a kamarád - Pavel Drda (tímto mu děkujeme a posíláme pozdrav do Německa).


 imageewwcfff

Akční cena na KEF R700 a 300!

bwnews877

Nové B&W 606 a 603 v PPHiFi

VINYLSDDD

TYP NA DÁREK? VINYL!

VINYLSDDD

VINYL pod stromečkem

newR22

Nová řada R od KEF v PPHiFi

 6kaAA

Šestá poslechovka v PPHiFi!


wallfb